หลักข้อคิดก่อนและหลังที่จะขอ สินเชื่อ เพื่อช่วยในการตัดสินสินใจก่อและหลังการเป็นหนี้ ควรไตร่ตรองให้รอบครอบก่อนยื่นของสินเชื่อว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด เพราะสินเชื่อมีไว้ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นต้องการใช้เงินอย่าง เร่งด่วน แต่ก็ควรมีการวางแผนทางการเงินให้ดีเสียก่อนเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจเป็นหนี้ ได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นควรคิดก่อนและหลังการขอสินเชื่อ

1. ควรถามตัวเองเราเองก่อนว่า สิ่งของที่ต้องการจะซื้อจำเป็นหรือแค่อยากได้เท่านั้น และจำเป็นต้องซื้อตอนนี้เลยหรือไม่ เพราะ ต้องนำเงินในอนาคตมาใช้จ่ายก่อนและในอนาคตก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถชำระคืนได้ ทั้งหมด ควรคิดให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ

2. อย่าลืมว่าไปคุณนำเงินที่ได้มาจากการขอ สินเชื่อ นั้นไม่ใช่เงินของเรา แต่เป็นเงินที่มาจากในอนาคตเพื่อใช้ในปัจจุบัน และต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยเกิดขึ้น

3. ถ้ามีอะไรที่จำเป็นต้องซื้อลองเก็บเงินเป็นงวดๆก่อน นอกจากจะไม่เสียดอกเบี้ยยังได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มด้วย เมื่อเก็บได้ครบแล้ว ความต้องการอยากซื้ออาจลดลงได้ก็ได้ จึงส่งผลดีที่ทำให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกด้วย

4. สินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อที่ไม่ทำให้มีรายได้เพิ่ม ไม่เหมือนสินเชื่อที่นำไปทำการค้าหรือลงทุนและคิดดอกเบี้ยแพงกว่าสินเชื่อ ทั่วไปเนื่องจากไม่มีหลักประกัน ก็จะช่วยลดภาระหนี้ได้ เนื่องจากสินเชื่อที่มีหลักประกันจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า

5. อย่าเชื่อโฆษณาที่มีเงื่อนไขดีเกินจริง แต่ต้องตรวจสอบว่ามีเงื่อนไขอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ อย่าละเลยไม่อ่านข้อความตัวเล็กๆ ในส่วนล่างของโฆษณา เพื่อตัดสินใจเลือกขอสินเชื่อที่เหมาะสมและตรงความต้องการของเราที่สุด

6. ควรเลือกใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาต

7. ขอวงเงินเท่าที่จำเป็น และอย่าขอมากเกินกว่าที่ต้องการ อย่าลืมว่าคนที่ต้องใช้หนี้คือเรา คนที่ชวนเราสมัครไม่ได้มาช่วยเราชำระหนี้ด้วย และอย่าสมัครเพราะอยากได้ของแถม เพราะเราจะได้หนี้ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแถมมาด้วย

การกู้เงินคือการมองหาแหล่งเงินทุนในอนาคตเพื่อนำมาช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินของคุณได้เป็นอย่างดี ดังนั้นก่อนจะยื่นขอ สินเชื่อ ควรศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆให้เข้าใจเสียก่อน เพราะคุณต้องคำนึงก่อนว่าเงินที่ได้มานั้น เป็นเงินจากอนาคตที่นำมาใช้ในปัจจุบัน

คำค้นแนะนำ
สินเชื่อ เกียรตินาคิน
สินเชื่อบุคคล เจมันนี่